Amelia, Shinta, Politeknik Pos Indonesia, Indonesia